Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2396-8

Vergadering gehouden op 22 en 23 april 1999 te Ede

De Pathologendagen, het tweedaagse landelijke na- en bijscholingsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), werden op 22 en 23 april jl. gehouden in het congrescentrum ‘De Reehorst’ te Ede. Op de eerste dag kreeg de nieuwe WHO-classificatie ‘Longtumoren’ bijzondere aandacht; de tweede dag had tumorinvasie en metastasering als topic. Het overige programma bestond uit 2 coupebesprekingen over longtumoren en huidadnextumoren, 3 minisymposia over (juridische) consequenties van fouten in de diagnostiek, risico's van hormoonverstorende stoffen voor mens en milieu en toepassingen van DNA- en RNA-analyse in de pathologie, alsmede 3…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Pathologie, p/a Academisch Ziekenhuis, afd. Pathologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Dr.A.J.H.Suurmeijer, meetingsecretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties