Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:421-4

Vergadering gehouden op 13 september 1986 te Amsterdam

M.Y.Bongers, M.G.M.Bergmans, J.I.Puyenbroek en N.F.Th. Arts (Amsterdam), Een geval van maternale sterfte

Een 37-jarige II-gravida, I-para werd bij een amenorroeduur van 5 weken thuis buiten bewustzijn aangetroffen. Zij werd direct in het ziekenhuis opgenomen, waar na uitgebreid onderzoek de diagnose werd gesteld op virusencefalitis. De aard van het virus kwam niet aan het licht. Er vond behandeling plaats met aciclovir, intraveneus toegediend. In 2 dagen herstelde patiënte vrijwel geheel en kwam het bewustzijn weer terug. Er bleef amnesie bestaan rond het gebeurde. De aciclovirtherapie werd na 6 dagen gestaakt. Enkele dagen later…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Centraal Secretariaat, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht.

Dr.C.Vermeulen-Meiners, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties