Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:251-4

Vergadering gehouden op 15 en 16 juni 1990 te Drachten

W.K.Brouwer (Leeuwarden), Obstetrische trends; Friesland versus Nederland

Onderzocht werd hoe in Friesland, met een ten opzichte van Nederland geringere urbanisatie, bevolkings- en ziekenhuisdichtheid, de verloskunde functioneert. Gelet werd op: plaats van bevallen, verantwoordelijke obstetricus(a), manier van bevallen (sectio caesarea of vaginaal) en laat-foetale en perinatale sterfte.

Van 1975 tot 1988 is het percentage thuisbevallingen gedaald van 61 naar 41 in Friesland, en van 44 naar 34 in Nederland. Van 1975 tot 1988 is het aandeel in de verloskunde van de verloskundigen in Nederland gestegen van 39 naar 44, in Friesland…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Centraal Secretariaat, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht.

Dr.M.A.H.M.Wiegerinck, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties