Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2181-3

Vergadering gehouden op 18 maart 1988 te Nieuwegein

H.L.M.van der Meeren (Eindhoven), Contacteczeem en contacturticaria door operatiehandschoenen

In dit tijdschrift gepubliceerd (1988; 963-5 en 1988; 968-70).

H.J.Out, R.H.W.M.Derksen, H.W.Bruinse, G.C.M.L.Christiaens, H.K.Nieuwenhuis en F.H.J.Gmelig Meyling (Utrecht), Een gerandomiseerde studie naar de betekenis van medicamenteuze therapie bij zwangere vrouwen met antifosfolipidenantistoffen

Uit retrospectieve studies blijkt dat bij patiënten met lupus erythematosus de aanwezigheid van antifosfolipidenantistoffen (aPL-Ab), met name het lupus-anticoagulans (LAC) en anticardiolipine-antistoffen (ACA), behalve met trombose in hoge mate samen te gaan met miskramen. Ongecontroleerd onderzoek wijst erop dat behandeling tijdens de zwangerschap met prednison, acetylsalicylzuur (Aspirine) en (of)…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Centraal Secretariaat, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht. Dr.P.R.Hein, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties