Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:391-2

Vergadering gehouden op 16 november 2000 te Bilthoven

J.W.Dorigo-Zetsma, B.Wilbrink, H.van der Nat, A.I.M.Bartelds, M.L.A.Heijnen en J.Dankert (Amsterdam), Moleculaire detectie van Mycoplasma pneumoniae onder huisartspatiënten met een acute respiratoire infectie en hun huishoudcontacten wijst op kinderen als humaan reservoir

Gedurende een 30 maanden durend prospectief onderzoek werd de verdeling van Mycoplasma pneumoniae en respiratoire virussen onder 1172 huisartspatiënten met een acute respiratoire infectie in Nederland bestudeerd. Met neus-/keelwatten werden monsters afgenomen van huishoudcontacten van M. pneumoniae-positieve patiënten om de transmissie in de familie en het effect van antibiotische behandeling van de indexpatiënt op transmissie te bestuderen.

Bij 39 (3,3)…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, Postbus 21.020, 8900 JA Leeuwarden.

Dr.B.P.Overbeek, secretaris commissie Wetenschap.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties