Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:51-6

Vergadering gehouden op 7 en 8 maart 1995 te Lunteren

J.C.de Jong, J.A.F.W.Kleijne en E.C.J.Claas (Bilthoven) Influenza 1994‘95

Tot nu toe (5 maart 1995) is er in Nederland geen klinische influenza-activiteit van betekenis gerapporteerd door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg (NIVEL). In overeenstemming hiermee is dat er in ons land slechts sporadisch influenzavirussen zijn geïsoleerd. Elders in de wereld is de toestand gelijk. Wat betreft het A(H3N2)-virus en het A(H1N1)-virus wijken de recente isolaten niet zodanig af van die in het vorige seizoen en van het vaccinvirus dat er getwijfeld zou moeten worden aan de bevolkingsimmuniteit die…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, pa Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Mw.drs.W.J.van Leeuwen, secretaris Commissie Wetenschapsbehartiging.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties