Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:190-2

Vergadering gehouden op 26 en 27 april 2001 te Ermelo

A.F.van Olphen (Utrecht), Het openen van de cochlea bij cochleaire implantatie

Het resultaat van cochleaire implantatie wordt mede bepaald door het aantal functionerende elektroden.

Doel

Evaluatie van de problemen bij het inbrengen van de elektroden tijdens cochleaire implantatie.

Materiaal en middelen

Bij ongeveer 200 cochleaire implantaties werd retrospectief gekeken welke problemen zich voorgedaan hebben bij het inbrengen van de elektroden en hoe deze problemen werden opgelost.

Resultaten

Het verkeerd aanboren van de cochlea kwam meer voor als oorzaak van een bemoeilijkte introductie dan obliteratie. In alle gevallen, op twee na…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, p/a Jan van Goyenkade 11, 1075 HP Amsterdam.

Contact dr.J.Q.P.J.Claessen, tweede secretaris

Ook interessant

Reacties