Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1562-8

Vergadering gehouden op 14 en 15 december 1990 te Amsterdam

P.E.Postmus (Groningen),Longkanker na 1990

Longkanker is een nog steeds toenemend, wereldwijd probleem met inmiddels jaarlijks meer dan 660.000 doden, van wie 13 in de ontwikkelingslanden. Door de stuurgroep Scenario's Gezondheidszorg is op grond van de ontwikkelingen tot nu toe een aantal mogelijke scenario's voor de ontwikkeling van de incidentie van longkanker in Nederland opgesteld. Het referentiescenario (A) gaat uit van een daling van het aantal rokers met 2 per jaar tot 2000 en een stijging van de sigarettenconsumptie van 0,25 sigaretmandag en 0,40vrouwdag. Het pessimistische scenario (B) is gebaseerd…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht.

Dr.J.C.J.Wereldsma, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties