Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2298-304

Gezamenlijke vergadering gehouden op 4 april 1992 te Utrecht

C.A.G.van Esbroeck, L.L.J.van der Maas en J.J.Klein (Enschede), Fladderthorax na bullectomie

Een fladderthorax ontstaat vrijwel altijd door de directe inwerking van een trauma. Een 57-jarige patiënt wordt beschreven bij wie na thoracotomie links wegens een bulla-resectie, spontaan een fladderthorax links is ontstaan. Een groeiende bulla was oorzaak van zijn, in korte tijd opgetreden, verslechterende longfunctie (vitale capaciteit (VC) daalde van 4,1 l naar 2,8 l en expiratore secondecapaciteit (ESC) daalde van 1,4 l naar 1,0 l). De bulla gaf compressie van de gezonde longdelen. Dit laatste is geëvalueerd aan de hand…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Eeneind 2, 5674 VP Nuenen.

Dr.J.Kraan, wetenschappelijk secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties