Nederlandse Vereniging voor de Studie van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:851-3

Vergadering gehouden op 30 november 1991 te Rotterdam

J.L.H.Evers (Maastricht), Kinderloosheid

Van de frequentie waarmee echtparen in onze maatschappij geconfronteerd worden met ongewenste kinderloosheid valt slechts een ruwe schatting te maken. Het percentage gehuwde vrouwen die op het einde van hun reproduktieve levensfase geen kind gebaard hebben, zou hier een indruk van kunnen geven. Maar met het losser worden van de samenlevingsverbanden en met het toenemen van de gewenste kinderloosheid zal de betrouwbaarheid waarmee dit cijfer de ongewenste kinderloosheid van vrouwen in onze maatschappij weerspiegelt, dalen. Gegevens van de Landelijke Medische Registratie (LMR) hebben enkel betrekking op ziekenhuisopnamen en kunnen…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor de Studie van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, pa Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Dr.A.P.Oranje, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties