Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:862-4

Vergadering gehouden op 20 oktober 1995 te Zwolle

T.M.van Gulik, P.C.M. Verbeek, L.T.de Wit, E.A.J.Rauws, D.González González en D.J.Gouma (Amsterdam), Pre- en postoperatieve (uitwendige) bestraling aangewezen bij behandeling van proximale-galwegcarcinoom (Klatskin-tumor)

Het proximale galwegcarcinoom (Klatskin-tumor) is een zeldzame tumor die notoir moeilijk te behandelen is. De behandeling is in principe chirurgisch en bestaat uit lokale resectie, eventueel in combinatie met partiële leverresectie. De toegevoegde waarde van radiotherapie na resectie is volgens de literatuur omstreden. In het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) vormt bestraling echter sinds jaren een belangrijk onderdeel van de chirurgische behandelingsstrategie bij Klatskin-tumoren. Patiënten met een resectabele Klatskintumor…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie, pa Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Dr.E.J.Th.Rutgers, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties