Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1914-6

Vergadering gehouden op 9 november 2001 te Groningen

L.J.Draaijers, F.Groenevelt en E.Middelkoop (Beverwijk), Interimanalyse van de resultaten van het klinisch onderzoek naar de invloed van Neomydium: YAG-laser op de uitrijping van hypertrofe brandwondlittekens

Op dit moment bestaan enkele therapieën om littekenhypertrofie te behandelen. Van geen van deze therapieën is de effectiviteit echter bewezen. Een potentieel effectieve behandeling is de 532 nm Neomydium: YAG-laser met verdubbelde frequentie. In deze studie is onderzocht wat het effect is van laserbehandelingen op hypertrofe brandwondlittekens door zowel objectieve als subjectieve meetmethoden te gebruiken.

Methode

In dit onderzoek werden inmiddels 23 patiënten met hypertrofe brandwondlittekens geïncludeerd…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg, Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk.

Mw.M.A.Knol.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties