Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1125-8

Vergadering gehouden op 23 mei 1996 te Bunnik

P.C.Huijgens, H.Louis en W.O.Schreuder (Amsterdam), Toetsing van het gebruik van bloedproducten in ziekenhuizen.

Voor een juist gebruik van bloedproducten zijn 2 zaken van belang: (a) de indicatie voor gebruik van het gekozen product dient juist te zijn; (b) de aanvraag, selectie, opslag, het transport en de toediening van het product moeten correct worden uitgevoerd.

Ieder bloedproduct kent een reeks van geaccepteerde en minder goed geaccepteerde indicaties voor zijn gebruik. Het bereiken van consensus over deze indicaties is vereist om te komen tot verantwoord gebruik van bloedproducten. Consensus is een stelsel van…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie, pa Potgieterlaan 19, 9752 EV Haren.

Dr.B.A.van Dijk, voorzitter Wetenschappelijke Commissie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties