Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1274-6

Vergadering gehouden op 31 maart 2001 te Ede

M.Krijnen, L.Lim en W.J.Willems (Amsterdam), Panner-elleboog bij topturners; toeval of causaliteit?

Avasculaire necrose van het capitulum van de elleboog (‘Panner's disease’) komt vrij zelden voor. Er is nooit een duidelijke relatie aangetoond met een trauma of met surmenage. De afwijking leidt soms tot dissectie van het fragment, dat dan verwijderd moet worden.

Patiënten en methoden

5 patiënten, allen meisjes, met een leeftijd van 10 tot 19 jaar, die allen fanatiek turnden (10-20 uur per week) bezochten onze polikliniek voor sportletsels in verband met pijn en functiebeperking van de elleboog. Bij onderzoek…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie, p/a Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum.

D.B.Wouters, voorzitter wetenschappelijke commissie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties