Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2127-8

Vergadering gehouden op 19 maart 1994 te Utrecht

I.M.C.Cohen, A.G.L.Burm, J.W.van Kleef, A.A.Vletter, W.Olieman en K.Groen (Leiden), Farmacokinetiek van de enantiomeren van mepivacaïne na intraveneuze toediening van het racemaat aan vrijwilligers

Het lokaal anaestheticum mepivacaïne komt in 2 stereo-isomere vormen (enantiomeren) voor: R(-)- en S()-mepivacaïne. Deze enantiomeren verschillen in hun farmacologische en toxicologische eigenschappen. In de praktijk wordt mepivacaïne uitsluitend toegepast als racemaat, waarin beide enantiomeren in gelijke hoeveelheden voorkomen.

Het doel van dit onderzoek was de farmacokinetiek van beide enantiomeren te vergelijken na intraveneuze toediening van racemisch mepivacaïne. Aan 10 gezonde mannelijke vrijwilligers (leeftijd 18-35 jaar) werd 60 mg…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, pa Ziekenhuis De Weezenlanden, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle.

Dr.J.Damen, coördinator wetenschappelijke vergaderingen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties