Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2491-4

Vergadering gehouden op 26 september 1992 te Zwolle

C.L.G.Rutten, W.L.H.Smelt, A.J.Molema, H.Mäkel, D.Post en J.J.de Lange (Zwolle), Preoperatief onderzoek

De Gezondheidsraad heeft in haar advies inzake anesthesiologie gesteld dat de snijdend specialist verantwoordelijk is voor het preoperatieve onderzoek.1 Booij heeft in dit tijdschrift een overzichtsartikel over het preoperatieve onderzoek gepubliceerd dat veel commentaar uitlokte.2

In het ziekenhuis De Weezenlanden is per 1 mei 1992, met medewerking van het regionale ziekenfonds Het Groene Land, een proefproject van start gegaan waarbij de anesthesioloog verantwoordelijk is voor het preoperatieve onderzoek.3 Alle patiënten die electief zullen worden geopereerd, worden 2 tot…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, pa Ziekenhuis de Weezenlanden, afd. Anesthesiologie, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle.

Dr.J.Damen, coördinator wetenschappelijke vergaderingen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties