Nederlandse vereniging van rheumatologen

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:991-2