Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:37-9

Wetenschappelijke vergadering gehouden op 22 maart 1986 te Zwolle

P.W.Gelderman (Zwolle), ‘MediBase’, een medisch informatiesysteem met professionele mogelijkheden

Sinds 2½ jaar worden patiëntengegevens als diagnose, pathologie, diagnostiek, lokalisatie en therapie opgeslagen in een microcomputer. Als basis werd gebruik gemaakt van dBasell (Ashton Tate). Notatie geschiedde in een hiertoe ontworpen acroniem-code (MedaCode). Bij het bewerken van klinische gegevens voor overzichten en artikelen komen bepaalde handelingen veel voor. Zij werden in zelf geschreven dBase-programma's geformaliseerd: (1) Het opzoeken van de ‘kaart’ van de patiënt. (2) Het stellen van vragen als enkelvoudige vraag of in lijstvorm over gehele gegevensbestanden. (3) Het tellen van…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen, pa Sophia Ziekenhuis, afd. Neurochirurgie, Dr.C.A.van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Dr.P.W.Gelderman, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties