Behandeling van trigeminusneuralgie

Klinische praktijk
Nicolaas A. Bakker
J.M.C. (Marc) van Dijk
Michiel Wagemakers
Hiske L. van der Weide
Uli Beese
Jan D.M. Metzemaekers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7468
Abstract

Samenvatting

  • Klassieke idiopatische trigeminusneuralgie wordt gekenmerkt door hevige unilaterale pijnscheuten in het verloop van het verzorgingsgebied van 1 of meer takken van de N. trigeminus. Het betreft een diagnose per exclusionem.

  • De behandeling van trigeminusneuralgie is in eerste instantie medicamenteus; carbamazepine en oxcarbazepine hebben de voorkeur.

  • Als medicamenteuze therapie faalt, geeft de microvasculaire decompressie van de N. trigeminus de beste resultaten op de lange termijn, met een relatief laag risico op complicaties.

  • Bij contra-indicaties voor een operatieve ingreep zijn er alternatieve opties: radiochirurgie of een neurodestructieve procedure ter plaatse van het ganglion trigeminale. De resultaten van een neurodestructieve therapie zijn op korte termijn goed, maar na verloop van tijd neemt het effect af.

  • Elke patiënt met idiopatische trigeminusneuralgie bij wie medicamenteuze therapie faalt, moet verwezen worden naar een centrum waar de neurochirurgische behandeling tot de mogelijkheden behoort.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Neurochirurgie: dr. N.A. Bakker, aios neurochirurgie; dr. J.M.C. van Dijk, drs. M. Wagemakers en dr. J.D.M. Metzemaekers, neurochirurgen.

Afd. Radiotherapie: drs. H.L. van der Weide, radiotherapeut.

Afd. Anesthesiologie en Pijncentrum: dr. U. Beese, anesthesioloog-pijnspecialist.

Contact dr. J.D.M. Metzemaekers (j.d.m.metzemaekers@umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 maart 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Nicolaas A. Bakker ICMJE-formulier
J.M.C. (Marc) van Dijk Niet beschikbaar
Michiel Wagemakers ICMJE-formulier
Hiske L. van der Weide ICMJE-formulier
Uli Beese ICMJE-formulier
Jan D.M. Metzemaekers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties