Nederlandse vereniging van dermatologen

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:262-75