Nederlandse vereniging van dermatologen

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:1788-808