Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:806-8

Vergadering gehouden op 17 november 2000 te Molenhoek

J.C.C.Borleffs (Utrecht), Introductie

In deze 7e wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren (NVAB) is voor het eerst de ‘Young Investigators Award HIV/AIDS’ uitgereikt. Deze prijs, beschikbaar gesteld door Bristol-Myers Squibb, is bedoeld voor jonge onderzoekers die onderzoek verrichten (of recentelijk hebben verricht) met een klinische vraagstelling, dat tot een publicatie heeft geleid of voor presentatie is geaccepteerd op één van de wetenschappelijke vergaderingen van de NVAB. Het is de bedoeling dat de prijs jaarlijks wordt uitgereikt. De winnaar van deze eerste ‘Young Investigators Award HIV/AIDS’ was mw.dr.M.H.E.Reijers voor haar…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren, p/a Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten en Aids, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Contact Dr.J.C.C.Borleffs, secretaris (j.c.c.borleffs@digd.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties