Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1516-20

Vergaderingen gehouden op 12 juni 2003 te Utrecht en op 21 november 2003 te Rotterdam

De 12e en de 13e wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren (NVAB) werden in 2003 gehouden op 12 juni te Utrecht en op 21 november te Rotterdam.

Tijdens de bijeenkomsten werden onderzoeksresultaten gepresenteerd, alsmede enkele klinisch relevante casus.

Tijdens de najaarsbijeenkomst werd tevens de ‘Young Investigators Award HIV/AIDS’ uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor jonge onderzoekers die onderzoek verrichten (of recent verricht hebben) met een klinische vraagstelling. Het onderzoek moet tot publicatie hebben geleid of geaccepteerd zijn voor presentatie op een van…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren, p/a Universitair Medisch Centrum, huispost KE 04.133.1, Postbus 85.090, 3508 AB Utrecht.

Contact Mw.dr.S.P.M.Geelen, secretaris (s.geelen@wkz.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties