Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2229-32

Vergadering gehouden op 14 mei 1998 te 's-Gravenhage

J.C.C.Borleffs (Utrecht), Voorjaarsvergadering 1998

De voorjaarsvergadering was de tweede wetenschappelijke vergadering die de Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren (NVAB) sinds haar oprichting in 1997 organiseerde. Omdat HIV-seropositiviteit en aids aandoeningen zijn waarbij patiëntenbelangenorganisaties een grote rol spelen bij aspecten zoals nieuwe medicamenteuze interventies en programma's ter bevordering van therapietrouw, was dit keer de heer A. Broekhuizen gevraagd een voordracht te houden. Broekhuizen is directeur van de ‘European AIDS Treatment Group’ (EATG), een internationale organisatie die de belangen van HIV-seropositieven en aidspatiënten behartigt. In de EATG zijn meer dan 20 Europese landen vertegenwoordigd…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren, p/a Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten en AIDS, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Dr.J.C.C.Borleffs, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties