Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:929-33

Vergadering gehouden op 14 november 1997 te Noordwijk

J.C.C.Borleffs (Utrecht), Najaarsvergadering 1997; eerste wetenschappelijke vergadering aidsbehandelaren

De najaarsvergadering was de eerste wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren (NVAB). De NVAB, opgericht in maart 1997, is voortgekomen uit een al jaren bestaand overleg waaraan internisten en enkele kinderartsen die zich met de behandeling van HIV-infectie bezighouden, participeerden. Omdat er de behoefte bestond dit overleg te optimaliseren en de aidsbehandelaren in Nederland duidelijk herkenbaar te maken, is gekozen voor de oprichting van een officiële vereniging. De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn de bevordering van de studie en de…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren, p/a Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten & AIDS, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Dr.J.C.C.Borleffs, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties