Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:812-6

Vergadering gehouden op 7 oktober 1995 te Utrecht

G.I.H.M.Walenkamp, Th.Vandenbooren en P.H.W.Terpoorten (Maastricht), Infectieregistratie bij 5245 orthopedische operaties

Er is behoefte aan een registratie die juiste informatie aan de orthopeed geeft over het infectiepercentage van diverse ingrepen. Hiermee kan een kwaliteitsbewaking worden uitgevoerd en het effect van profylactische maatregelen worden geëvalueerd. Wij trachten vanaf 1983 zo'n registratie te ontwikkelen.

Materiaal en methode

In de periode van 1983-1987 werden gegevens verzameld van alle patiënten, ouder dan 15 jaar, geopereerd en opgenomen op de afdeling Orthopedie. De ziekenhuishygiënist verzamelde de gegevens door op de verpleegafdeling dagelijks de medische dossiers en de voorgeschreven…

Auteursinformatie

Nederlandse Orthopaedische Vereniging, pa Ziekenhuis De Weezenlanden, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle. Dr.R.M.Castelein, wetenschappelijk secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties