Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1784-90

Vergadering gehouden op 23 en 24 januari 1987 te Breda

W.Salomons, R.P.H.Veth, J.D.Visser, H.K.L.Nielsen en M.J.Meihuizen-de Regt (Groningen), Het effect van orthopedische chirurgie op het ambulant zijn van patiënten met myelomeningokèle

De orthopedische behandeling van patiënten met myelomeningokèle is vaak teleurstellend. In een na-onderzoek werd bij 60 patiënten met myelomeningokèle die allen operaties ondergingen met als doel verbetering van het ambulantieniveau, nagegaan wat de invloed van de ingrepen op dit niveau was. De patiënten werden ingedeeld naar neurologisch uitvalsniveau in groepen met respectievelijk thoracaal, hoog-lumbaal, laag-lumbaal en sacraal uitvalsniveau. Qua ambulantieniveau werden ze ingedeeld volgens Hoffer in ‘community’-, ‘household’-, ‘non-functional’-…

Auteursinformatie

Nederlandse Orthopaedische Vereniging, pa Sophia Kinderziekenhuis, afd. Orthopedie, Gordelweg 160, 3038 GE Rotterdam.

Dr.A.F.M.Diepstraten, wetenschappelijk secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties