Honderd jaar orthopedie in Nederland. VIII. Kinderorthopedie

Klinische praktijk
A.F.M. Diepstraten
C.F.A. Bos
J.E.H. Pruijs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1119-24
Abstract

Samenvatting

Bij kinderen wordt een ander soort orthopedische aandoeningen aangetroffen dan bij volwassenen: aangeboren afwijkingen en stoornissen in de groei en ontwikkeling komen het meeste voor. De bijzondere aard en de relatieve zeldzaamheid van deze aandoeningen rechtvaardigen de aparte ontwikkeling van dit deel van het vakgebied.

Fracturen genezen na onbloedige repositie en immobilisatie met gips bijna altijd ongestoord; fracturen in de buurt van epifysairschijven en in gewrichten vragen bijzondere aandacht. Bij afglijden van proximale femurepifyse dient de groeischijf operatief te worden gefixeerd.

Goedaardige bottumoren komen relatief vaak voor en behoeven meestal geen chirurgisch ingrijpen. De prognose van solide maligne bottumoren is verbeterd sinds de introductie van (neo)adjuvante chemotherapie en ledemaatsparende chirurgie.

In geval van beenlengteverschil wordt de lengte van beide benen voorspeld met behulp van röntgenologische metingen. Groeiremming van het lange been kent minder complicaties dan verlenging van het korte been. De essentie van de behandeling van groeistoornissen door gestoorde ossificatie van het kraakbeen is het natuurlijke reparatieproces te volgen en in te grijpen als er blijvende misvorming dreigt.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Orthopedie, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam.

Dr.A.F.M.Diepstraten, orthopedisch chirurg.

Academisch Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Leiden.

Dr.C.F.A.Bos, orthopedisch chirurg.

Universiteitskliniek Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht.

Dr.J.E.H.Pruijs, orthopedisch chirurg.

Contact dr.A.F.M.Diepstraten

Ook interessant

Reacties