Nederlandse onderzoekingen betreffende bacteriële meningitis; implicaties voor chemoprofylaxe

Klinische praktijk
P. Bol
L. Spanjaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:577-81

Zie ook de artikelen op bl. 575 en 609.

Als zich een geval van bacteriële meningitis voordoet die potentieel besmettelijk is, lijkt chemoprofylaxe een voor de hand liggende maatregel om verspreiding van deze ziekte te voorkomen. De resultaten ervan vallen vaak tegen. Eigenschappen van zowel de bacterie als de gastheer en zijn omgeving, maar ook organisatorische problemen spelen hierbij een rol. Voor informatie over profylaxe is men voornamelijk aangewezen op buitenlandse literatuur.1

Wij bespreken in dit artikel een aantal Nederlandse onderzoekingen naar 2 besmettelijke vormen van meningitis: meningokokkenziekten en Haemophilus influenzae-meningitis.

Onderzoekingen

Potentieel geassocieerde gevallen van meningokokkenziekte (1958-1983) en H. influenzae-meningitis in Nederland (1975-1983)

Geassocieerde gevallen van bacteriële meningitis zijn gevallen door eenzelfde verwekker op korte afstand in tijd en ruimte; meestal houdt men een tijdsgrens van 1 maand aan en beperkt men nabijheid tot degenen met wie een patiënt onder één dak verblijft en ook slaapt…

Auteursinformatie

Gezondheidsraad, Postbus 90517, 2509 LM 's-Gravenhage.

Dr.P.Bol, arts-epidemioloog, secretaris.

Academisch Medisch Centrum, afd. Medische Microbiologie, Amsterdam.

Contact Dr.L.Spanjaard, medisch microbioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties