Nederlandse moeder hoeft zich niet schuldig te voelen als zij flesvoeding geeft

Commentaar
01-12-2017
Pieter J.J. Sauer

Moedermelk is de natuurlijkste voeding voor de pasgeborene, daarover bestaat geen twijfel. In Nederland krijgt 90% van de à terme geboren kinderen in de eerste levensweek borstvoeding. Na 3 maanden is dit percentage teruggelopen tot 47. Elders in dit tijdschrift staan de onderzoeksresultaten van Quittner et al., die onderzochten hoe deze cijfers liggen voor Amsterdamse moeders, uitgesplitst naar etnische achtergrond.1

De aanname in dit artikel is dat borstvoeding niet alleen natuurlijk is, maar ook beter voor het kind. Dat is wetenschappelijk echter niet eenvoudig vast te stellen. Voor een gedegen studie moeten twee identieke groepen worden samengesteld, met als enig verschil het type voeding. Het zal duidelijk zijn dat dit niet kan; de moeder bepaalt immers de voeding. Wanneer vooral hoogopgeleide moeders borstvoeding geven, zoals in Nederland het geval is, is het niet verwonderlijk dat bij kinderen die borstvoeding krijgen bijvoorbeeld een hoger IQ gevonden wordt.

Rol van sociaaleconomische status

Alle gegevens over de mogelijke ...

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee