Nederlandsche vereeniging voor thalassotherapie

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:1357-76