Nederlandsche vereeniging voor thalassotherapie

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1917;61:1857-62