Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:401-4

Vergadering gehouden van 9 tot en met 11 april 2003 te Rotterdam

L.L.van den Born, J.P.Martinez Ciriano en G.S.Baarsma (Rotterdam), Acute zonale occulte perifere retinopathie

Doel

Het beschrijven van het klinisch beeld en de follow-up van 4 patiënten met acute zonale occulte perifere retinopathie (AZOOR).

Methoden

Retrospectief en prospectief onderzoek van gegevens van patiënten met AZOOR.

Resultaten

Er werden 4 vrouwen in de leeftijd van 21 tot 35 jaar 10 tot 42 maanden gevolgd. 3 van de 4 presenteerden zich met fotopsieën in het aangedane oog, 1 kreeg die na 6 maanden. Funduscopie liet bij 1 patiënt geen afwijkingen zien…

Auteursinformatie

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, p/a Academisch Ziekenhuis, Kliniek voor Oogheelkunde, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Hr.prof.dr.F.Hendrikse, wetenschappelijk secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties