Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2121-8

Vergadering gehouden op 17-19 maart 1999 te Amsterdam

K.A.van Overdam, G.R.J.Melles, L.Remeijer en W.H.Beekhuis (Rotterdam), Amnionmembraantransplantatie in het Oogziekenhuis Rotterdam

Doel

Evaluatie van amnionmembraantransplantatie (AMTx) bij de behandeling van (persisterende) cornea- of conjunctivadefecten (‘ocular surface disease’).

Patiënten en methode

Steriel amnionmembraanweefsel, verkregen bij sectio caesarea, werd bacteriologisch, virologisch en mycologisch gescreend, volgens de geldende protocollen voor orgaan/weefseltransplantatie en bewaard bij -80°C. AMTx vond plaats bij 11 ogen van 11 patiënten. De indicaties waren: chemisch letsel (n = 3), thermisch letsel (n = 1), neurotrofisch ulcus (n = 1), herpetisch ulcus (n = 2), chronische atopische keratoconjunctivitis (n = 1), resectie…

Auteursinformatie

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, p/a Academisch Ziekenhuis Maastricht, Kliniek voor Oogheelkunde, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Prof.dr.F.Hendrikse, wetenschappelijk secretaris.

Ook interessant

Reacties