Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2546-52

Vergadering gehouden van 18 tot en met 20 maart 1998 te Maastricht

L.I.van den Born, G.S.Baarsma, J.P.Martinez Ciriano en P.M.van Hagen (Rotterdam), Auto-immuunhypothyreoïdie, oligoklonale T-celafwijkingen, vitiligo en achromatopsie: een nieuw syndroom?

Doel

De beschrijving van een nog niet eerder gerapporteerd syndroom.

Patiënten en methoden

Oogheelkundige, immunologische en endocrinologische analyse van 2 zussen, respectievelijk 33 en 36 jaar.

Resultaten

Beiden hadden een korte lichaamslengte, dysmorfe gelaatskenmerken en vitiligo. Bij immunologisch onderzoek werden meerdere auto-immuunkenmerken vastgesteld, waaronder auto-immuunhypothyreoïdie, hypogammaglobulinemie en oligoklonale T-celfamilies, en bleken beiden HLA-identiek te zijn. De visus was 0,15 in het beste oog en leek stationair. Bij funduscopie was…

Auteursinformatie

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, p/a Academisch Ziekenhuis, Kliniek voor Oogheelkunde, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Prof.dr.F.Hendrikse, wetenschappelijk secretaris.

Ook interessant

Reacties