Nederlanders en de ontwikkeling van de microscoop
Open

Geschiedenis
23-12-1991
M. Fournier
Aanvaard op 07-10-1991.
Gepubliceerd op 23-12-1991.
In print verschenen in week 51 1991.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2433-8