Uit de bibliotheek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: de brieven van Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) en de microscopie

Perspectief
L.C. Palm
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2501-5

De Delftse microscopist Antoni van Leeuwenhoek (figuur 1)1 liet tussen 1673 en 1723 een groot aantal brieven publiceren waarin hij de resultaten van zijn microscopisch onderzoek neerlegde. De publikatiegeschiedenis van deze geschriften is nogal ingewikkeld. (Zie hiervoor de bijlagen 1 en 2 in het boek van A.Schierbeek.2 Schierbeek komt tot 20 aparte Nederlandse uitgaven en 9 Latijnse, sommige in meer drukken. De verzamelbanden die in de huidige bibliotheken aanwezig zijn, bevatten deze uitgaven in wisselende volgorden. Een moderne, tweetalige, geannoteerde uitgave is eveneens verschenen.3 Er zijn thans 13 delen gepubliceerd waarin Van Leeuwenhoeks brieven tot en met 1701 zijn opgenomen. Deel 14 verschijnt in de winter van 1996.) Van de ruim 300 brieven die Van Leeuwenhoek geschreven heeft en die beschouwd kunnen worden als wetenschappelijke artikelen, verschenen er in zijn tijd een kleine 200 in het eigentijdse Nederlands en in een Latijnse vertaling. Van de overige werd…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Nieuwe Gracht 187, 3512 LM Utrecht.

Contact Drs.L.C.Palm, wetenschapshistoricus

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties