Nederlanders en de ontwikkeling van de microscoop
Open

Geschiedenis
23-12-1991
M. Fournier

UITVINDING

De naam van de uitvinder van de microscoop zal – zo die al aan één persoon toe te schrijven is – wel voor altijd onbekend blijven. De namen van de Middelburgse brillenmakers Zacharias Jansen (circa 1588 – circa 1632) en Hans Lipperhey (circa 1570 – circa 1619) alsmede die van de uit Alkmaar afkomstige Jacob Adriaansz. Metius (1571-1635) worden vaak in verband gebracht met deze uitvinding, maar dat is slechts speculatie. Wel waren zij op één of andere wijze betrokken bij de uitvinding van de telescoop. Hun namen duiken in ieder geval op in de oudste bewaard gebleven documenten (brieven en octrooiaanvragen) omtrent de uitvinding van dat instrument. Alle drie waren bekend met het slijpen van lenzen en kenden de eigenschappen ervan uit de praktijk. Algemeen wordt aangenomen dat zo iemand bij toeval ontdekt kan hebben dat het combineren van een aantal lenzen een sterkere vergroting tot gevolg kan hebben ...