Nazorg voor covid-19-patiënten

Een kwestie van passen en meten
Klinische les
30-10-2020
Herman R. Holtslag, Bram van den Borst, Monique H.E. Reijers en Daniëla S. Dettling

Dames en Heren,

Door de covid-19-pandemie staat de gezondheidszorg op haar kop. Aanvankelijk waren de afdelingen Intensive Care (IC) zeer druk bezet en werd speciale cohortverpleging ingesteld. Nadien is er hard gewerkt om de uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis in goede banen te leiden. Daarbij wordt druk uitgeoefend op de ziekenhuizen om de doorstroom van patiënten te bevorderen, terwijl de capaciteit om nazorg te leveren beperkt is. Voor de IC-nazorg en de revalidatiezorg geldt het motto: ‘eenvoudig als het kan, complex als het moet’.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Revalidatiegeneeskunde, Amsterdam: dr. H.R. Holtslag, revalidatiearts; dr. D.S. Dettling, fysiotherapeut. Radboudumc, afd. Longziekten, Nijmegen: dr. B. van den Borst en dr. M.H.E. Reijers, longartsen.

Contact: H.R. Holtslag (h.r.holtslag@amc.uva.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Herman R. HoltslagICMJE-formulier
Bram van den BorstICMJE-formulier
Monique H.E. ReijersICMJE-formulier
Daniëla S. DettlingICMJE-formulier