Natriurese door calciumantagonisten

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1536

Toediening van nitrendipine, een caliumantagonist behorende tot de dihydropyridinen, veroorzaakt een acute toename van de natriumuitscheiding in de urine. Bij een onderzoek naar een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel toonden Krekels et al. bij 16 patiënten met essentiële hypertensie aan dat toediening van 20 mg nitrendipine p.o. geen veranderingen veroorzaakte…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties