Natalizumab bij multiple sclerose: het AFFIRM-onderzoek

Nieuws
M.D.I. Vergouwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2727-8

Multiple sclerose (MS) is een inflammatoire, demyeliniserende aandoening van het centrale zenuwstelsel met een grote kans op invaliditeit en beperkte behandelingsmogelijkheden. Bij ‘relapsing-remitting’ MS (RR-MS) leidt onderhoudsbehandeling met interferon bèta of glatirameeracetaat tot een afname van het aantal exacerbaties van ongeveer 30 in de eerste jaren van de behandeling. In…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties