Prognose na de diagnose ‘multiple sclerose’

Klinische praktijk
E. Jakoba Leemhuis
Edo P.J. Arnoldus
Leo H. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D943
Abstract

Samenvatting

  • Multiple sclerose heeft op jonge leeftijd vaak al veel invloed op het dagelijks functioneren van de patiënt.
  • De behandeling is complex omdat het ziektebeloop per patiënt verschilt.
  • Vroege behandeling geeft de beste resultaten op zowel korte als lange termijn, maar gebruik van de effectiefste middelen kan gepaard gaan met ernstige, soms irreversibele bijwerkingen en brengt hoge kosten met zich mee.
  • Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium een inschatting te maken van de prognose, om met een gepaste behandeling toenemende invaliditeit in de toekomst te beperken.
  • In dit literatuuronderzoek onderzochten we het ziektebeloop op de korte en lange termijn en mogelijke prognostische factoren die de prognose beïnvloeden.
Auteursinformatie

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, afd. Neurologie, Tilburg.

E.J. Leemhuis, MSc, aios neurologie; dr. E.P.J. Arnoldus en prof.dr. L.H. Visser, neurologen.

Contact prof.dr. L.H. Visser (lh.visser@etz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dr. Menno Sluzewski, radioloog, beoordeelde de radiologische beelden.

Auteur Belangenverstrengeling
E. Jakoba Leemhuis ICMJE-formulier
Edo P.J. Arnoldus ICMJE-formulier
Leo H. Visser ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties