Narcolepsie: diagnostiek en behandeling in nieuw perspectief

Klinische praktijk
R. Fronczek
W.L.M. van der Zande
J.G. van Dijk
S. Overeem
G.J. Lammers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:856-61
Abstract

Samenvatting

- De 5 klassieke symptomen van narcolepsie zijn overmatige slaperigheid overdag, kataplexie, slaapparalyse, hypnagoge hallucinaties en een verstoorde nachtslaap.

- De aanwezigheid van kataplexie blijkt sterk samen te hangen met een deficiëntie van de neurotransmitter hypocretine.

- Dit inzicht heeft recentelijk geleid tot een nieuwe diagnostische classificatie met een onderverdeling in narcolepsie zonder kataplexie, aangetoond met een multipele inslaaplatentietest, en narcolepsie met kataplexie, die bevestigd kan worden met een multipele inslaaplatentietest of met een hypocretine 1-deficiëntie in de liquor.

- Er zijn diverse behandelingsmogelijkheden, bijvoorbeeld met psychostimulantia of gammahydroxyboterzuur.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:856-61

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Neurologie en Klinische Neurofysiologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Hr.R.Fronczek, onderzoeker (tevens: Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, Amsterdam); mw.W.L.M.van der Zande en hr.dr.S.Overeem (tevens: Universitair Medisch Centrum St Radboud, Instituut voor Neurologie, Nijmegen), artsen-onderzoekers; hr.prof.dr.J.G.van Dijk en hr.dr.G.J.Lammers, neurologen-klinisch neurofysiologen.

Contact hr.dr.G.J.Lammers (g.j.lammers@lumc.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties