Naleven van voedingsrichtlijnen*

Is er een relatie met mortaliteit en chronische ziekten?
Onderzoek
20-09-2018
Josje D. Schoufour, Jessica C. Kiefte-de Jong en Trudy Voortman

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Gerard Bos
29-09-2018 09:46

Mortaliteit is altijd 100%; het gaat om levensverlenging

In het artikel van Schoufour et al tav naleven van voedingsrichtlijnen komen de auteurs tot de conclusie dat het naleven van voedingsrichtlijnen is gerelateerd aan een lagere mortaliteit. En dat daarmee betere naleving  door voorlichting en interventies kan bijdragen aan mindere sterfte.

Bij de conclusie ontbreekt mijn inziens een belangrijke toevoeging: de mortaliteit is (slechts) lager in de gekozen of beschikbare observatieperiode. Immers geen enkele interventie kan tot een lagere mortaliteit leiden, omdat we allemaal dood gaan en de kans op mortaliteit in de interventiegroep en de controlegroep dus altijd 100% is, mits de observatietijd lang genoeg is. Dat lijkt misschien een triviale opmerking maar dat is het mijn inziens niet.

Als we op basis van wetenschap het publiek willen enthousiasmeren om te kiezen voor bepaalde leefstijl en/of voedingpatronen moeten we ze  niet voorspiegelen dat er een lagere kans op mortaliteit is, maar informatie proberen te geven met hoeveel tijd de dood kan worden uitgesteld. Kunnen de onderzoekers op basis van de hen beschikbare gegevens ook een taxatie maken hoeveel tijd een individu kan winnen door gezonde voedingspatronen, zoals we dat ook kunnen voor roken bv? Dat type gegeven zou mij en het publiek al of niet kunnen motiveren om  peulvruchten toch maar te eten als je ze niet lekker vindt.

Meer in zijn algemeenheid: epidemiologen zouden niet moeten kiezen voor lagere mortaliteitskansen als weergave van hun  data – want dat is een onjuiste conclusie -  maar informatie geven over de mogelijk verlenging van het leven bij bepaald gedrag zolang doodgaan (gelukkig) nog onvermijdelijk is.

Gerard Bos, internist, MUMC+ Maastricht