Nadelige cardiovasculaire effecten van postmenopauzale hormonale suppletie

Opinie
S. Middeldorp
H.R. Büller
J.P. Vandenbroucke
F.M. Helmerhorst
F.R. Rosendaal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2123-7
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2127.

historie van postmenopauzale hormonale suppletietherapie

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw werd oestrogeensuppletie voorgesteld als een panacee voor alle negatieve gevolgen van de veronderstelde hormonaal deficiënte status van de postmenopauzale vrouw. Dit heeft geleid tot wijdverspreid gebruik van deze medicijnen door gezonde vrouwen, met name in Noord-Amerika.1 In Nederland gebruikte in 1998 12 van de vrouwen tussen de 50 en 59 jaar hormonale suppletie.2

De geschiedenis van de opvattingen over het nut van hormonale suppletietherapie in de postmenopauze wordt gekenmerkt door reusachtige slingerbewegingen in de tijd.3 4 Het oorspronkelijke enthousiasme uit de jaren zestig dat het vrouwelijke hormoon een sterke anti-atherogene factor zou zijn, leidde tot het uitvoeren van een gerandomiseerd klinisch onderzoek, het ‘Coronary drug project’, waarbij begin jaren zeventig in één van de behandelarmen aan mannen van middelbare leeftijd met hart- en vaatziekten oestrogenen werden…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Vasculaire Geneeskunde, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Mw.dr.S.Middeldorp en prof.dr.H.R.Büller, internisten.

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Gynaecologie: dr.F.M.Helmerhorst, gynaecoloog.

Contact Afd. Klinische Epidemiologie: prof.dr.J.P.Vandenbroucke en prof.dr. F.R.Rosendaal, klinisch epidemiologen (s.middeldorp@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties