Hormonale suppletietherapie in de postmenopauze in diskrediet, behalve voor gezonde vrouwen kort na de menopauze

Opinie
A.H.E.M. Maas
Y. van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2127-30
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2123.

In de JAMA van 17 juli 2002 zijn de resultaten gepubliceerd van het Amerikaanse ‘Women's health initiative’ (WHI), een grote vergelijkende studie waaraan 16.608 gezonde postmenopauzale vrouwen in de leeftijd van 50-79 jaar met een intacte uterus deelnamen, en de effecten van postmenopauzale suppletietherapie op cardiovasculaire morbiditeit, sterfte en het optreden van borstkanker werden onderzocht. De vrouwen werden gerandomiseerd naar een combinatiebehandeling van 0,625 mg geconjugeerde oestrogenen en 2,5 mg medroxyprogesteron versus placebo en gedurende een periode van gemiddeld 5,2 jaar gevolgd.1 2

Het onderzoek werd vroegtijdig gestaakt omdat de risico's van behandeling groter bleken dan de voordelen (tabel). Er werd een toename gezien van 26 in het optreden van invasief mammacarcinoom in de met hormonen behandelde groep ten opzichte van vrouwen in de placebogroep. Ook op cardiovasculair terrein waren de nadelen van behandeling groter met een toename van…

Auteursinformatie

Isala klinieken, afd. Cardiologie, Postbus 10.400, 8000 GK Zwolle.

Mw.A.H.E.M.Maas, cardioloog.

Universitair Medisch Centrum, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Mw.prof.dr.Y.van der Graaf, arts-epidemioloog.

Contact A.H.E.M.Maas (a.maas@diagram-zwolle.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties