Na transplantatie: Epstein-Barr-virus meten

Onderzoek
W. Hart
I.M.N. de Pree
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:653

Na orgaantransplantaties kunnen, als gevolg van de uitgebreide immuunsuppressie die wordt toegepast, gewoonlijk mild verlopende infecties een ernstig beloop krijgen. Zo kunnen B-cellen die geïnfecteerd zijn met het Epstein-Barr-virus (EBV) ongecontroleerd gaan prolifereren, wat leidt tot posttransplantatie-lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) en wat uiteindelijk een maligne lymfoom tot gevolg kan hebben. De…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties