Epstein-Barr-virus in een donornier als oorzaak van non-Hodgkin-lymfoom

Klinische praktijk
M.J. Kersten
S. Surachno
M.G. Koopman
L.J. van 't Veer
S.T. Pals
M.H.J. van Oers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:360-4
Abstract

Samenvatting

Een 22-jarige man maakte na een niertransplantatie, waarbij hij een nier kreeg van zijn vader (haplo-identiek wat betreft HLA), een periode door met koorts, algehele malaise en rejectieverschijnselen. Nadat een transplantaatnefrectomie werd verricht, ontstond het beeld van een acute buik ten gevolge van een dunnedarmperforatie. Zowel in de nier als in het dunnedarmresectiepreparaat werd een non-Hodgkin-lymfoom aangetroffen. Patiënt bleek een primaire infectie met Epstein-Barr-virus (EBV) te hebben doorgemaakt, die waarschijnlijk via het transplantaat was overgebracht. DNA-analyse wees uit dat het lymfoom van de patiënt zelf afkomstig was. Nadat de immuunsuppressieve behandeling werd gestaakt, werd geen recidief van het lymfoom meer vastgesteld. EBV is een belangrijke oorzakelijke factor in de pathogenese van non-Hodgkin-lymfomen bij immuungecompromitteerde patiënten.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Hematologie: mw.dr.M.J.Kersten (thans: Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Immunologie/ Medische Oncologie, Amsterdam) en dr.M.H.J.van Oers, internisten/hematologen.

Afd. Nierziekten: S.Surachno en mw.dr.M.G.Koopman, nefrologen.

Afd. Pathologie: prof.dr.S.T.Pals, patholoog.

Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Pathologie, Amsterdam.

Mw.dr.L.J.van ’t Veer, moleculair bioloog.

Contact dr.M.H.J.van Oers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties