Na de bypass (1)

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:150

Bij 6 patiënten die een coronaire bypassoperatie hadden ondergaan toonden Nieuwland et al. aan dat aan het einde van de operatie zich in het pericardvocht microdeeltjes bevonden die afkomstig bleken te zijn van trombocyten, erytrocyten en granulocyten. In het perifere bloed waren alleen trombocytenpartikels aantoonbaar, zij het in een veel…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties