Myrthe de Jong

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2017

Myrthe de Jong is momenteel vijfdejaars aios Maag-, Darm- en Leverziekten in het LUMC. De eerste jaren van haar opleiding heeft ze gewerkt in het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Ze is een van de auteurs van het artikel over het Peutz-Jeghers syndroom in dit nummer (D6507).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Juf op een basisschool en op latere leeftijd wilde ik psycholoog worden. In elk geval zeker geen dokter. Dit leek mij een vreselijk beroep.’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘Om uiteindelijk toch de opleiding geneeskunde te gaan doen. Ik beleef nu veel plezier aan mijn werk. Daarnaast is de keuze om ooit een wetenschapsstage bij de MDL te gaan doen heel bepalend geweest voor het verder verloop van mijn opleidingskeuze en carrière tot nu toe.’

Wat bracht u ertoe een artikel bij het NTvG in te dienen?

‘Ik werkte de afgelopen jaren met veel plezier in het HMC net als dr. Peutz vele jaren heeft gedaan. In 2021 was het precies een eeuw geleden dat hij de eerste omschrijving van het Peutz-Jeghers syndroom publiceerde vanuit Den Haag. Om stil te staan bij deze mijlpaal heb ik samen met mijn medeauteurs dit artikel…

100 jaar Peutz-Jeghers-syndroom

Ook interessant

Reacties